കെ.എസ്.എം.ഡി.എഫ്.സി ലേക്ക് കമ്പനി സെക്രട്ടറി , ഡെപ്യൂട്ടി മാനേജർ, പ്യൂൺ എന്നീ തസ്തികകളിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്നു. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക്‌ "download" മെനു ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.      Sealed quotations are invited for supply and installation of collapsible iron security door to Kerala State Minorities Development Finance Corporation Limited, Kozhikode. For more details please download quotation notice from "download" menu.      കെ.എസ്.എം.ഡി. എഫ് സി കോഴിക്കോട് ഹെഡ് ഓഫീസിലെ കണക്കുകള്‍ പരിശോധിച്ച് സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ഓഡിറ്റിങ്ങിന് സമര്‍പ്പിക്കുന്നതിനായി തയ്യാറാക്കി നല്‍കുന്നതിനു അംഗീകൃത ചാര്‍ട്ടേര്‍ഡ് അക്കൌണ്ടന്‍റ് സ്ഥാപനങ്ങളില്‍ നിന്നും അപേക്ഷകള്‍ ക്ഷണിക്കുന്നു. അപേക്ഷകള്‍ 24-09-2019 ന് മുമ്പായി കോഴിക്കോട് ഹെഡ് ഓഫീസില്‍ ലഭിക്കേണ്ടതാണ്. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് ഹെഡ് ഓഫീസുമായി ബന്ധപ്പെടുക.      മൈക്രോ ഫിനാന്‍സ് പദ്ധതികള്‍ക്കുള്ള അപേക്ഷകള്‍ സ്വീകരിക്കുന്നു .      3 വര്‍ഷത്തെ പ്രവര്‍ത്തന മികവുള്ള നിയമാനുസൃതം രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്ത് പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന NGO സംഘടനകള്‍ വഴിയാണ് പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നത്     
 • darkblurbg
  Supporting hands
  for minorities..
 • darkblurbg
  To promote economic and developmental activities for the
  benefit of the members of notified Minority communities.
 • darkblurbg
  Aims at imparting skills to the targeted individual
  beneficiaries leading to self/wage employment.
 • darkblurbg
  Financial support to the growth
  of minority communities...
 • darkblurbg
  Supporting arms for
  survival of minorities…

About KSMDFC

The Kerala State Minorities Development Finance Corporation (KSMDFC) Ltd. Is a Non Banking Financial Company registered under Companies Act, 1956 under the administrative control of the General Administration (Minority Welfare) Department, Government of Kerala, with an objective to promote economic and developmental activities for the benefit of the members of notified Minority communities such as Muslims, Christians, Sikhs, Buddhists, Jains & Parsis. It is a State Channelizing Agency of National Minorities Development & Finance Corporation (NMDFC), a Central Government initiative under Ministry of Minority Affairs, New Delhi. Read moreBoard of Directors


Prof. A. P. Abdul Vahab
Chairman,
KSMDFC

Dr. Moideenkutty A. B.
Managing Director,
KSMDFC

Gallery